• +381 32 770 341, +381 32 770 407

  • inko@metalac.com

Slobodne forme

Granmatrix nudi dizajnerima, arhitektama i enterijeristima velike mogućnosti i slobodu u kreiranju.
Skoro sve što se zamisli moguće je izvesti, bilo da su u pitanju nepravilni oblici, kombinacije sa drugim materijalima,
igre svetlosti i boja itd.