• +381 32 770 341, +381 32 770 407

  • inko@metalac.com

STANDARDI KVALITETAMetalac inko d.o.o. je vlasnik sertifikata za integrisani Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2004. Metalac je prva firma u bivšoj Jugoslaviji koja je dobila ISO sertifikat – 1994. godine Metalac dobija JUS ISO 9001 sertifikat za kompletan proizvodni program, a juna 1996. i međunarodni sertifikat sa pečatom nemačkog TÜV-a. Kao zasebno preduzeće u okviru Metalac grupe, Metalac inko d.o.o. dobija zvanične sertifikate za integrisani QMS/EMS 2006. godine, a poslednja resertifikacija izvršena je 2012. godine.
Metalac sudopere ispunjavaju uslove za sticanje CE znaka. Conformité Européenne predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod napravljen u skladu sa smernicama i propisima Evropske Unije, odnosno da proizvod ispunjava sve bitne zahteve u pogledu bezbednosti, zdravlja, zaštite životne sredine i drugih javnih interesa. Za razliku od ISO standarda kvaliteta, CE znak je obavezan, što znači da se proizvodi bez CE znaka ne mogu naći na tržištu EU.

ISO 9001 - 14001

TÜV SÜD Management Service GmbH

Hemijska otpornost

Tehnološko metalurški fakultet - Beograd

Zdravstevna ispravnost

Institut za javno zdravlje Srbije