• +381 32 770 341, +381 32 770 407

  • inko@metalac.com

Laboratorije

Granmatrix je otporan na agresivne hemikalije, što omogućuje njegovu primenu u laboratorijama.
Takođe, Granmatrix je otporan na temperature i do 180 °C.